Helsedirektoratet

De skal gi råd til kommunene
om hvordan de skal gi hjelp
til dem som bor der.

De kan også bestemme regler
for hvordan kommunene skal hjelpe folk.