helse- og omsorgstjenester

Hjelp til et godt liv og til god helse.

Det står i loven
at jeg skal få den hjelpen jeg trenger.