Helse- og omsorgstjenesteloven

En lov om hva kommunen skal gi deg
av helse- og omsorgstjenester,
særlig hvis du ikke kan klare deg selv.