handikapplasser

Plasser skiltet med rullestol
eller person med stokk.

Det skal være 4 handikapplasser
på alle offentlige transportmidler.