handikapparkeringsplass

Parkeringsplass merket med rullestol eller skilt.

Du må ha et eget bevis som du legger i bilen
så vaktene kan se det.