halvårsrapport

Oversikt over hva eleven har lært
og forstått.

Skolen skal skrive en vurdering av eleven hvert halvår.