habilitet

Det å kunne noe.

Ha kompetanse.

Betyr også å ikke ha interesser i en sak,
det er det samme hva som blir bestemt.

Være nøytral.