Haagkonvensjonene

Vedtak i Haag
for å lage fred
mellom nasjonene.