gjeldsbrev

Et papir hvor det står
hvor mange penger du skylder.

Når du har betalt gjelden
skal du ha gjeldsbrevet tilbake
fra den som har gjeldsbrevet.