geriater

En lege som er spesialist
på sykdommer hos eldre mennesker.