ganglinjer

Opphøyde streker i metall på stasjoner
og terminaler.

Hjelper blinde å finne frem.

Noen kjøpesentre har også fått ganglinjer.