fysioterapeut

En som gir deg fysisk trening og behandling
når du er syk eller har det vondt.