Fylkesting

Fylkestinget er det øverste organet
i fylkeskommunen.

Fylkestinget velges direkte av fylkets innbyggere
hvert 4. år,
ved kommune- og fylkestingsvalg.