Fylkeskommunen

Et fylke består av mange kommuner.