Fylke

Et fylke består av mange kommuner.

Fylkeskommunen styrer i et fylke.
Et fylke består av mange kommuner.