Søk
Close this search box.

fritt sykehusvalg

Retten til å velge hvilket sykehus
du skal behandles på.

Viktig hvis ventetiden på nærmeste sykehus
er lang.