frikort

Kort som gir deg gratis lege
og nødvendig medisin
og transport resten av året
etter at du selv har betalt en viss sum.