frihetsberøvelse

Forbud mot å gå hvor du vil.

Du kan heller ikke gjøre hva du vil.

Fengsel er frihetsberøvelse.