fri rettshjelp

Gratis eller billig hjelp fra advokat,
for eksempel i en rettssak.

Hvis du har lite penger
kan du søke om fri rettshjelp.