Søk
Close this search box.

fremtidsfullmakter

En fullmakt til en eller flere personer
om å representere fullmaktsgiver
dersom vedkommende i fremtiden
ikke blir i stand til selv
å ivareta sine interesser.