fravikes

Når en avtale ikke blir fulgt.

Huseier kan ikke fravike en leieavtale
hvis det blir vanskelig for den som leier.