Søk
Close this search box.

frafalle

Trekke en anklage tilbake.

Du kan også frafalle et krav om erstatning
eller en rettighet.