Søk
Close this search box.

Forvaltningsloven

Loven som sier hvordan stat,
fylke
og kommune
skal forholde seg til deg
når de bestemmer noe
som gjelder deg.