forutsetning

Grunnlag.

Betingelse.

Hvis du skal kjøpe bolig,
er det en forutsetning at du har penger.

De pengene kalles egenkapital.