forsterket avdeling

Avdeling for særlig farlige pasienter
på psykiatriske sykehus
eller i fengsel.