forskudd på arv

Penger du får fra foreldre eller nær familie
mens de lever,
for eksempel for å kjøpe bolig.