forskrift

Utfyllende bestemmelser i en lov.

Innholdet i en forskrift er juridisk bindende.