forskningsprosessen

Måten vi går frem på i forskningen: Lage spørsmål,
undersøke litteratur,
planlegge undersøkelsen,
samle informasjon (data),
analysere og oppsummere,
diskutere
og formidle.