forskning

Vitenskaplig undersøkelse av noe
for å få vite mer.

Du har rett til å få hjelp av resultatene av forskning
fra hele verden.