forhåndsvarsling

Informasjon om noe før det skjer.

Beskjed i god tid.