forfall

Siste frist for å betale.

Du må betale husleie
før den dagen den forfaller.