førerhund

Hjelpemiddel for blinde.

Hund som er lært opp til å se for deg
og hjelpe deg å komme frem.

Om du er blind,
kan du søke om førerhund.