foredrag

Et foredrag er å fortelle et publikum om for eksempel funn fra forskning.