forebygge

Gjøre noe for å hindre at noen blir syk
eller skadet.