forbud

Det en ikke skal.

Ulovlig.

Det er forbud mot å drikke alkohol
før du kjører bil.