Søk
Close this search box.

folkerett

Folkerett er bestemmelser som gjelder mellom to
eller flere land.

FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne
er en del av folkeretten.