Folkeregistrert adresse

Folkeregisteret
er et stort lager
av informasjon om personer
som bor eller har bodd i Norge.
Informasjonen er blant annet navn,
fødselsnummer,
adresse
og mye annet.

Folkeregistrert adresse
er din nåværende adresse.