følgene

Det en handling fører til,
det som kommer etterpå.

Konsekvensene.

Du må ta følgene av det du gjør.