Søk
Close this search box.

FN-konvensjonen

FN-konvensjonen om rettigheter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Den sier at du har rett til arbeid
som du kan mestre.

FN-konvensjonen om rettigheter
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

FN står for Forente Nasjoner.

Det er flere FN-konvensjoner.