fatte vedtak

Bestemme noe.

Ta en avgjørelse.

Skrive under.