fastlege

Din egen lege som hjelper deg til å passe
og ha oversikt over helsen din.

Alle har rett til å ha en fastlege.