fast ansettelse

Sikkerhet for at du har en jobb.

Du kan bli sagt opp hvis bedriften blir solgt,
lagt ned eller går konkurs,
eller av andre saklige grunner.