fartskontroll

En kontroll for å sjekke
at bilister følger fartsgrensene
i trafikken.

Du kan få bot hvis du kjører for fort.