fangevokter

En som jobber i fengsel.

Passer på og hjelper fangene.