fange

En som soner en dom i fengsel.

Noen mennesker med utviklingshemning
har rett til å få tilpasset soning.