fagorganisering

Det å bli medlem av en fagforening.

Du har rett til å være fagorganisert
og få hjelp av tillitsvalgte
om du har problem på jobben.