fagkyndig

En som kan mye i faget sitt.

For eksempel en psykolog med spesialkompetanse.