etterforske

Undersøke.

Finne ut hva som har hendt.

Det er politiet som etterforsker.