ergonomisk arbeidsplass

En arbeidsplass hvor lys,
varme,
redskaper
og maskiner er tilpasset deg.

Bedriftshelsetjenesten har ansvar for å hjelpe deg.