EØS

Europeisk Økonomisk Samarbeid.

De fleste landene i Europa
har et samarbeid om økonomi.

Norge er med i EØS.